söndag 16 maj 2010

246. RutigKungsängsliljan i Sverige (från Wikipedia)

Växten lär vara införd i Sverige (enligt vissa källor var det Olof Rudbeck d.ä. som införde den från Nederländerna till Botaniska trädgården) och förvildad. Helt visst finns blomman upptagen i Olof Rudbecks förteckning över växter i Botaniska trädgården, gjord 1658.

I Sverige förekommer kungsängsliljan mest i östra Svealand men även sällsynt i andra landskap från Skåne upp till Dalarna.
Nordens största population av kungsängslilja finns just på Kungsängen, som utgörs av sanka slåtterängar i Uppsalas södra utkant, längs med Fyrisåns östra strand. Kungsängsliljan fanns etablerad på Kungsängen senast från och med 1742 och 1745 omnämns växtplatsen av Linné i Flora Suecia.
En populär folklig myt hävdade att liljorna på Kungsängen står där efter ett slag mellan svenskar och danskar. För varje fallen dansk skall en röd lilja ha växt upp, för varje svensk en vit. Slaget skall ha slutat med en stor svensk seger, vilket skulle förklara varför de vita blommorna var så sällsynta.

En annan folklig myt är att liljorna skulle bli vita under sitt fjärde blomningsår.
Kungsängsliljan är Upplands landskapsblomma.

Kungsängsliljan är också en populär trädgårdsväxt som liksom de flesta blommor i släktet Fritillaria anses vara rådjurssäker.137 av 365Fritillaria meleagris (Snake's Head Fritillary, Checkered Daffodil, Chess Flower, Frog-cup, Guinea-hen Flower, Leper Lily, Snake's Head (the original English name) or (in northern Europe) simply Fritillary) is a Fritillary, a flower from the family Liliaceae.

The flower has a chequered reddish-brown, purple, white and grey colouration, sometimes mostly white. It flowers from March to May and grows between 15 and 40 cm in height. It has a round bulb, about 2 cm in diameter which contains poisonous alkaloids.

The plant is commonly found growing in grasslands in damp soils and river meadows. It can be found at altitudes up to 800 metres.

It is native to Europe, but in many places, including France, Slovenia and Romania it is an endangered species that is rarely found in the wild, but is common in horticulturists' gardens. It is the only species of Fritillary native to Great Britain, growing in traditional grass meadows. Due to changing land usage, it is now quite rare in the wild. The Meadow of Magdalen College, Oxford, the village of Ducklington, Oxfordshire (which holds a Fritillary Sunday festival), and the North Meadow National Nature Reserve, Wiltshire are some of the best locations to view this flower.

In Croatia, the flower is known as kockavica and is associated by some with the country's national symbol.

The Leper Lily is the official flower of the Swedish province of Uppland, where it grows in large quantities every spring at the meadows in Kungsängen, just outside Uppsala, also giving the flower its Swedish name, kungsängslilja.


http://flowers-macrophotography.blogspot.com/