söndag 28 februari 2010

284. Stor och liten

Bilden talar för sig själv.
Monochrom Weekly

62 av 365

293. Tak

Tänk att dessa små stakare kan få tak över huvudet om än bara för en stund.
Läste en insändare i Göteborgsposten att fågelsällskapet verkligen rattat alla tallbolletillverkkare i år - dom har gjort de för hårda så att småfåglaran inte kan äta!.Stenknäck Coccothraustes coccothrauste) är en stor fink med mycket kraftig näbb.

Honan lägger 3 till 6 ljusblå ägg. Äggen ruvas i 13 till 14 dagar, huvudsakligen av honan.
På hösten äter den mycket gärna kärnor av körsbär. Dessutom förtär den kärnor av rönnbär, oxelbär och dylikt samt olika sorters frön.

______________________________________________________________

The Hawfinch, Coccothraustes coccothraustes , is a passerine bird in the finch family Fringillidae. As its closest living relatives are the Evening Grosbeak

The white wing bars and tail tip are striking in flight. The sexes are similar. The call is a hard chick. The song of this unobtrusive bird is quiet and mumbled.

This bird breeds across Europe and temperate Asia. It is mainly resident in Europe, but many Asian birds migrate further south in the winter. It is a rare vagrant to the western islands of Alaska.


Bird freak

http://scenicsunday.blogspot.com/

61 av 365

lördag 27 februari 2010

362. Öga
Glimten i ögat!


På inrådan av Nollan har jag ändrat bilden. Vad tycker du? Vet att bilden inte är knivskap.Camera critters

60 av 365

232. RandigtHur mycket får man fotografera andra människor utan att be om lov??? Och framför allt hur mycket får man använda bilderna sedan?
Om jag vill göra ett reportage hur det ser ut i stan, och fotar människor måste jag ha deras tillstånd?

När jag var ute på en runda igår såg jag en dam komma cyklade i lila och svart randig halsduk - väldigt snyggt, men jag vågade inte fota. Sedan inne på restaurangen var där en flicka kläd helt i randigt, brunt och vitt - då hade jag inte kameran med.
Så det slutade med en bild i spegeln för den vet jag att jag får visa!

How much do you shoot other people without asking for permission?? And above all, how much do you use the images then?
If I want to do a story how it looks in town, and shoot people, I have their permission?

When I was out on a round yesterday I saw a ladyon a bicycle in purple and black striped scarf - very nice, but I dared not shoot. Then inside the restaurant was where a girl dress entirely in striped, brown and white - when I had no camera.
So it ended with an image in the mirror for I know that Iam aloud to show this shot!


PhotoHuntDaily


Fått lite svar från Nollan .

3. När behövs det samtycke från avbildade människor på fotografier?
Svar: Samtycke från avbildade människor behövs normalt vid tre olika tillfällen;
a) när fotografiet ska användas i reklamsammanhang enligt lagen om namn och bild i reklam,
b) när det handlar om en beställd porträttbild enligt upphovsrättslagen. Då är det dock inte den avbildades samtycke som behövs, utan beställarens samtycke. Beställarens samtycke behövs alltid oavsett hur fotografiet ska användas och
c) när fotografiet anses vara en personuppgift enligt personuppgiftslagen och som på något sätt hanteras digitalt, t ex på Internet. Då behövs den avbildade personens tillstånd om denne riskerar att kränkas av hanteringen.
Samtycket från den avbildade, eller i beställda porträttfallet från beställaren, ska vara aktivt. Det innebär att personen ska ha blivit tillfrågad och aktivt ha avgivit ett samtycke.
Samtycke krävs inte av efterlevande om personen på bilden är avliden, såvida det inte handlar om beställd porträttbild.


HÄRhämtade jag det!

59 av 365

fredag 26 februari 2010

287. Stängdveckans fönster- roligt!


58 av 365

296. Tecken

Undra om han försöker säga mig något?

57 av 365

torsdag 25 februari 2010

353. VäntanHär om dagen fick jag söka akut till tandvården, min egen var på utbildning men jag fick fatt i en tid. Fick vänta 50 minuter innan jag fick komma in och då hade jag ändå en tidig förmiddags tid.
Han tittade i munnen, knackade på en tand och sade att det var tandköttet som var infekterat - skölj munnen med bakteriedödande.
Ut till kassan och 720 kr!! 720 kr jag fattade inte att det var sant, 7 minuter titt och så 720kr!56 av 365

onsdag 24 februari 2010

276. Spår

55 av 365

tisdag 23 februari 2010

221. Practical Joke

Min man är väldigt lång och därför har vi fått långa barn.
Men tittar du efter noga kan hon vara SÅ lång?
54 av 365

måndag 22 februari 2010

133. KameraInte är det lätt med alla dessa knappar - bättre var det för bara att titta och öppna hålet!
Vad har du för kamera?
Min är en Canon Eos 40D53 av 365

söndag 21 februari 2010

365. Övergiven

Undra hur många cyklar som blev övergivna eller i alla fall försvunna under all snö denna vinter?


52 av 365

lördag 20 februari 2010

34. Början

Början på ett nytt liv.
För mig finns inget vackare än kvinnorkropen och när den är gravid är det verkligen pricken över i:et!
WFDC Kroppsdelar


51 av 365

fredag 19 februari 2010

223. Prickig

Glada hundar - glada människor.
Vilken fart det var på denna hund vi mötte och man blev verkligen glad av de pricka kläderna han använde, matte blev också glad för bilderna jag tog.
Hoppas det glädjer dig att se den också.Camera critters

Color Carnival50 av 365

torsdag 18 februari 2010

137. KladdigÄter man Bläbär smooith så blir man så. men oj vad gott!

1 liter mjölk
0.5 liter vaniljglas
2-3 dl tinade blåbär
lite socker eller sirap

MUMS!
49 av 365

onsdag 17 februari 2010

355. Växthus

I år fick man skott bort all snö från taket för att det inte skulle gå sönder av all tyngden.
Tänk vi som aldrig skottar als här nere i södra Sverige i vanliga fall. Jag har inte ens en snöskyffel.Ser fram emot då snön blir till grönska och man kan skörda sina egna tomater.

Have you have this much snow this year?


48 av 365

tisdag 16 februari 2010

247. Röd

You will find it in English down below.

Den röda färgen dominerar inte bilden men jag vill ha med den i allafall eftersom det är en RÖDhake.
Vad säger ni, funker det till temat eller skall man ha en röd intensiv bild?Rödhake - Erithacus rubecula
Förekomst i Sverige.
Man uppskattar att det finns 3 000 000 – 6 000 000 par rödhakar i Sverige vilket gör den till en av Sveriges vanligaste fåglar. I Sverige häckar den i större delen av landet utom i fjälltrakterna.[20] Som flyttfågel anländer rödhaken i slutet av mars eller början av april till Sverige, och flyttar iväg i september till november söderut till trakterna runt Medelhavet. Enstaka individer övervintrar i södra Sverige

Beteenden och häckning
Under flyttningen ses fågeln ofta i rörelse mellan buskarnas grenar eller på marken. Under häckningstid är den mer tillbakadragen, och märks då när den framför sin sång, ofta i gryningen och skymningen, från en trädtopp.
Rödhaken är dagaktiv, men har rapporterats vara aktiv med att jaga insekter även under nätter med starkt månljus eller nära artificiella ljuskällor.

Den är relativt orädd för människor och tycker om att komma nära när någon gräver i marken, för att leta efter daggmaskar och annan föda som kommer upp. På samma sätt närmar den sig också vilda djur, såsom vildsvin och andra som gräver i marken, för att leta efter föda som kan komma upp till ytan. De har också en vana att ligga en liten bit framför en person eller djur som vandrar i skogen då det större djuret skrämmer upp insekter som den fångar. Rödhakar i Kontinentaleuropa är dock skyggare.
På hösten och vintern utökar rödhakarna sin vanliga kost, som består av ryggradslösa djur som spindlar, maskar och insekter, med bär och frukt. De äter även fröblandningar från fågelbord.
Rödhakehanar är kända för sitt högeligen aggressiva revirbeteende. De attackerar skoningslöst andra hanar som befinner sig i reviret, och har även observerats attackera andra små fåglar utan synbar provokation. Sådana attacker leder ibland till dödsfall, vilket kan ge upp till 10% av dödsfallen bland adulta rödhakar i vissa områden.

På grund av hög dödlighet under första levnadsåret är rödhakens medellivslängd 1,1 år. När fågeln väl har genomlevt sitt första år kan den dock förvänta sig att leva längre och det har registrerats att en rödhake uppnådde åldern 12 år.[22] Bland predatorerna finns huskatt, som dödar 15 gånger så många rödhakar som rovfåglar som ugglor eller sparvhökar gör. En period av mycket låg temperatur på vintern kan också orsaka betydande dödlighet.


Folktro och legender
På grund av rödhakens orädda närhet till människan och sitt väna utseende har den fått många positiva omskrivningar i folktro, sagor och legender. Ofta beskrivs den som lyckobringande, beskyddande och omhändertagande.[24]
I Wales berättades det att det var rödhaken som förde elden till människan. Liknande historier har funnits på många platser i rödhakens utbredningsområde.
Det berättades att rödhaken närmade sig Jesus på korset, sorgset kvittrande. Med vingen torkade den bort tårarna från hans kinder och med näbben försökte den dra ut törnena ur hans panna. Då föll en bloddroppe ned på rödhakens bröst och färgade dessa fjädrar för alltid röda.

I Storbritannien har rödhaken blivit starkt förknippad med julen, och haft en huvudroll på många julkort sedan mitten av 1800-talet.Anknytningen till julen härrör troligen från det faktum att brevbärare i Storbritannien under viktoriansk tid var klädda i röda uniformer och hade smeknamnet "Robin". Rödhaken på julkortet är ett emblem för brevbäraren som delar ut kortet.

_____________________________________________________


European Robin (Erithacus rubecula)
The Robin is diurnal, although has been reported to be active hunting insects on moonlit nights or near artificial light at night.[ Well known to British and Irish gardeners, it is relatively unafraid of people and likes to come close when anyone is digging the soil, in order to look out for earthworms and other food freshly turned up; when the gardener stops for a break the robin might use the handle of the spade as a lookout point. Indeed, the robin is considered by many to be a gardener's friend and for various folklore reasons the robin would never be harmed.

In continental Europe on the other hand, robins were hunted and killed as most other small birds and are more wary. Robins also approach large wild animals, such as wild boar and other animals which disturb the ground, to look for any food that might be brought to the surface. In autumn and winter, robins will supplement their usual diet of terrestrial invertebrates, such as spiders, worms and insects, with berries and fruit.They will also eat seed mixtures placed on bird-tables.


A robin's egg
Male Robins are noted for their highly aggressive territorial behaviour. They will ruthlessly attack other males that stray into their territories, and have been observed attacking other small birds without apparent provocation. Such attacks sometimes lead to fatalities, accounting for up to 10% of adult Robin deaths in some areas.

Because of high mortality in the first year of life, a Robin has an average life expectancy of 1.1 years; however, once past its first year it can expect to live longer and one Robin has been recorded as reaching the age of 12 years.[25] Predators include the domestic cat, which kills 15 times as many birds as do birds of prey such as the owl or sparrowhawk. A spell of very low temperature in winter may also result in significant mortality.


Cultural depictions
The robin features prominently in British folklore, and that of northwestern France, but much less so in other parts of Europe. It was held to be a storm-cloud bird and sacred to Thor, the god of thunder, in Norse mythology.

More recently, it has become strongly associated with Christmas, taking a starring role on many a Christmas card since the mid 19th century.[29] The Robin has also appeared on many Christmas postage stamps. An old British folk tale seeks to explain the Robin's distinctive breast. Legend has it that when Jesus was dying on the cross, the Robin, then simply brown in colour, flew to his side and sang into his ear in order to comfort him in his pain. The blood from his wounds stained the Robin's breast, and thereafter all Robins got the mark of Christ's blood upon them.

An alternative legend has it that its breast was scorched fetching water for souls in Purgatory. The association with Christmas, however, more probably arises from the fact that postmen in Victorian Britain wore red uniforms and were nicknamed "Robin"; the Robin featured on the Christmas card is an emblem of the postman delivering the card.

Robins also feature in the traditional children's tale, Babes in the Wood; the birds cover the dead bodies of the children.
In the 1960s in a highly publicised vote, the Robin was adopted as the national bird of the UK. Unlike other countries, official emblems such as flags and anthems become national by convention and usage (see Union Jack and God Save The Queen) rather than by vote in Parliament. The Robin was used as a symbol of a Bird Protection Society.


Thank you to Wikipidia!

Ruby Tuesdayred always red.

Press the badge and you will come to more birds!


47 av 365

måndag 15 februari 2010

97. Gul

Gulsparv Emberiza citrinella

Utseende.
Gulsparven är 17-18 cm lång och har ett vingspann på 23-30 cm. Vikten kan uppgå till 30 gram. Hannen är gul på huvudet, med mörkare fläckar och streck på halsen och bröstet. Buken är enbart gul. På ryggen och skuldrorna är den gråaktigt rödbrun med svarta fläckar. Honan har en något suddigare färgteckningJag tycker om att ta lite hjälp från Wikipidia.

Över hela Skåne och delar av Småland och Halland har man trott att man fick gulsot om en gulsparv flög över taknocken just då man steg upp och innan man hunnit lägga sängdynan tillrätta. För att botas skulle man äta en stekt gulsparv eller koka ett hönsägg i den sjukes urin och sätta upp ägget på taket så att gulsparvarna fick äta upp det.
Trots myten om gulsoten har man i Sverige varit rädd om gulsparven. I trakterna runt Lund ansågs det lika illa att döda en gulsparv som att skjuta en stork.

Gulsparven var vanlig i Sverige på 1800-talet. Men på 1960-talet minskade arten kraftigt i södra och mellersta delarna av landet, som en följd av de kemiska bekämpningsmedlen som då användes. I vissa områden i södra Sverige försvann upp till 95% av beståndet. 1966, förbjöds bekämpningsmedlet metylkvicksilvret inom jordbruket, vilket gjorde att fågeln återhämtade sig. Trots detta har den svenska populationen sedan 1990-talet minskat.


Gulsparven är Närkes landskapsfågel.

___________________________________________________
With help from Wikipidia.

The Yellowhammer Emberiza citrinella

is a passerine bird in the bunting family Emberizidae, which breeds across Europe and much of Asia. The Yellowhammer was introduced to New Zealand in 1862 and is now common and widespread there. It is probably more abundant in New Zealand now than in Europe where it is in serious decline.

The Yellowhammer is a robust 15.5–17 cm long bird, with a thick seed-eater's bill. The male has a bright yellow head, yellow underparts, and a heavily streaked brown back. The female is much duller, and more streaked below. The familiar, if somewhat monotonous, song of the cock is often described as A little bit of bread and no cheese.

It is most commonly found on lowland arable and mixed farmland, probably due to the greater availability of seeds. It nests in hedges, patches of scrub, and ditches, especially if these have a wide grass margin next to them, and a cereal crop next to the margin. Hedges of up to two meters tall are preferred, and they will not nest until it is in full leaf, building the nest next to the hedge if it is built before this. In winter, the flocks feed at good seed sites, such as newly-sown fields and over-wintered stubble


Mellow Yellow Monday

46 av 365

söndag 14 februari 2010

290. Svart-vit

Piano, björkar, schack, fanns i mina tankar men så dök denna upp och blev en given bild på detta tema.
Skata Pica pica
I Europa är skatan vanlig, särskilt i bebodda områden, och med sin karaktäristiska svartvita fjäderdräkt och påfallande långa stjärt är den svår att ta miste på.

Jakt på skator som skadedjur
Traditionellt jagas skatan i Europa, då den sägs förorsaka skador på nyttodjur eller populationer av småfåglar och småvilt. En sådan påverkan har dock hittills inte kunnat fastställas i vetenskapliga studier.
I Europa dödas årligen cirka 1 til 1½ miljon skator


I den nordisk-germanska mytologin var skatan såväl gudabudbärare som dödsgudinnan Hels fågel. Man associerade den med olycka, sorg, nöd och sjukdom. I europeisk medeltid och vid tiden för häxförföljelserna räknades den – liksom kråkor, korpar och svarta katter – som häxdjur eller till och med som en häxa själv. Den ansågs tidvis också vara en själsrövare i förbindelse med Satan. Dessutom blev den associerad med döden och kallades "galgfågel" eftersom den ofta besökte avrättningsplatser.

Sedan denna tid har den i Europa rykte om sig att vara "tjuvaktig" och anses bortföra och gömma glänsande föremål, vilket dock inte är sant utan en faktoid. Den felaktiga föreställningen att skator gärna bär in glänsande föremål i sina bon har bland annat resulterat i att Rossini 1817 lät uppföra en opera "La gazza ladra" ("den tjuvaktiga skatan"). Faktum är att skatan plockar saker, för att undersöka dem, och – om så är möjligt – bära iväg dem.
Särskilt intressanta objekt gömmer den under lite löv eller gräs. Man antar att handlingssättet att samla och hamstra föda erhålls eller tränas genom detta beteende. Ett visst intresse för blänkande föremål delar skatan med många fågelarter men ryktet om att den stjäl allt blänkande som den kan komma åt är osant. Ryktet härstammar förmodligen från att man ibland kan iaktta den när den gömmer matförråd eller det faktum att skator är boplundrare


________________________________________________
From Wikipedia, the free encyclopedia


The European Magpie or Common Magpie (Pica pica) is a resident breeding bird throughout Europe, much of Asia, and northwest Africagpie or Common Magpie (Pica pica) is a resident breeding bird throughout Europe, much of Asia, and northwest Africa.

Popular culture
Film and television
A British children's TV show called Magpie featured a theme song based on the "one for sorrow" rhyme, and featured a large cartoon Magpie as its mascot or logo. A magpie named Snipes with a snobbish disposition is a main character in the film Rock-A-Doodle. Heckle and Jeckle, two magpies created by the Terrytoons cartoon studio, were popular on screen and in comic books. One had an English accent, the other a Brooklyn accent. Two magpies resembling the cartoon birds are featured in Windex commercials on TV.

Vocal music
La gazza ladra (The Thieving Magpie) is an opera in two acts by Gioachino Rossini. The very distinct overture is well known, and has been used by the band Marillion. A magpie with a ring in its beak is depicted on several of the band's early albums. Musician Patrick Wolf's song "Magpie", found on The Magic Position, utilizes a version of the magpie rhyme and also references its thieving ways. Magpie is a song by The Mountain Goats, from the album The Sunset Tree. Magpie is also a song by British singer Abraham, from the album Blue For The Most.

Recreation
Two English football clubs, Notts County and Newcastle United are nicknamed "The Magpies" due to their black and white striped playing kits. Notts County's club crest depicts a football on which perch two magpies. Thieving Magpie, named for the Thieving Magpie Overture is a popular card in the trading card game Magic: the Gathering. In target shooting the score for a shot striking the outermost division but one is called a "magpie" because it was signalled by a black and white flag.
Colloquial language
Bishops were formerly called "magpies" in humour or derision because of their black and white vestments.


The Magpie is common in European folklore, with multiple superstitions surrounding it.[4] Generally speaking, the bird is associated with unhappiness and trouble. This may be because of its well known tendency to "steal" shiny objects, as well as its harsh, chittering call.

THEY DO NOT STEAL, shinny objects they only look at them as so do many other birds!


Birdfreak

I will have one more bird here on Monday and then another one on Tuesday welcome back!
45 av 365

127. Jo-joAlla härtans dag, vad passar då inte bättre än just denna tröja och det blir dubbla hjärtan.
Se hur koncentrerad hon är - hur bra kunde du joja?


Shadow Shot Not a big but it is there, and also Valentin for YOU!!!


44 av 365

fredag 12 februari 2010

2. Allé

Tänk vad underbart med alla dessa trädallér upp till stora gods.
Men här har dom otur, det är almsjukan som tagit träden så där står de en hel del döda eller döende - men inte märks det så mycket på vintern.
vacker är det och jag hade velat ha det till min uppfart till mitt hus också, fast undra hur det skulle gå till i det villa området jag bor i.
Unique exposureNarrow Lanes
Here in sweden we do have some streets or lane going up to big houses that has trees on boths sides - it was much more befor then now.

43 av 365

37. Börjar på TEn enkel Tulipan på bemärkelse da´n, ha det näran att...


Color Carnival
Not so strong colors but still wounderful colors

Blooming Friday


42 av 365

346. Vägarbete

Min tanke var att fånga dem "in action" men jag var ute och körde en söndag och då jobabde ingen och så kom jag en dag då det var snöstorm och så denna, så det fick bli den. Är den för grå och tråkig?


I am happy that they will make the broken road hole agin so It will be easyer for me with the car.

PhotoHuntBroken

41 av 365

onsdag 10 februari 2010

266. Snabb

40 av 365

tisdag 9 februari 2010

256. SittplatsDet var underbart att sitta här njuta av havet, lyssna till stilla skvallpande mellan isen som spruckit upp. Sittande med en kopp varm choklad i handen.39 av 365

söndag 7 februari 2010

191. MönsterDet här fångade jag nere vi havet en härlig januari dag. Det fantastiska är att det ser precis ut som det gjorde i Saltökne i Bolivia när jag var där. Häftigt att det kan var så lika varndra salt och fruset vatten.
38 av 365

lördag 6 februari 2010

254. SilhuettD

38 av 365

fredag 5 februari 2010

30. BänkTack vare ljuset ser bänken nästan lite inbjudande ut, vita härliga kuddar att sitta på... fast jag väntar nog på våren, du då?
37 av 365

torsdag 4 februari 2010

109. HundVill bara visa hur liten den är,


Thursday challenge

36 av 365

onsdag 3 februari 2010

tisdag 2 februari 2010

312. TreTisdagstema Liggande
Outdoor Wednesday

The Mallard - the best-known and most recognizable of all ducks, is a dabbling duck Anas platyrhynchos

The Mallard inhabits most wetlands, including parks, small ponds and rivers, and usually feeds by dabbling for plant food or grazing; there are reports of it eating frogs. It usually nests on a river bank, but not always near water. It is highly gregarious outside of the breeding season and will form large flocks, which are known as a sord.[6]
Mallards form pairs only until the female lays eggs, at which time she is left by the male. The clutch is 8–13 eggs, which are incubated for 27–28 days to hatching with 50–60 days to fledgling. The ducklings are precocial, and can swim and feed themselves on insects as soon as they hatch, although they stay near the female for protection.

When they pair off with mating partners, often one or several drakes will end up "left out". This group will sometimes target an isolated female duck — chasing, pestering and pecking at her until she weakens (a phenomenon referred to by researchers as rape flight), at which point each male will take turns copulating with the female. Male Mallards will also occasionally chase other males in the same way. (In one documented case, a male Mallard copulated with another male he was chasing after said male had been killed when he flew into a glass window


It was generally assumed that as the spectacular nuptial plumage of Mallard drakes is obviously the result of sexual selection - most species in the mallard group being sexually monomorphic -, hybrid matings would preferentially take place between females of monomorphic relatives and Mallard drakes instead of the other way around. But this generalization was found to be incorrec.
With help from Wikipidia.

34 av 365

måndag 1 februari 2010

226. På rad

33 av 365

264. Smycke
Shadow Shot Sunday

32 av 365