fredag 5 mars 2010

229. På vägEtt möte kan gå snabbt ett annat långsamt.
En del avsked är snärtsama och svåra andr vinkar man glatt iväg.68 av 365