lördag 26 juni 2010

75. Fönter

Är hon innaför eller uteför? Tillhör hon gemenskapen eller måste hon gömma sig?
Kanske allt är en fantasi och hon är i fönstret?

179 av 365


Byter blog och kommer att vara aktiv HÄR! efter den 28 juni!
Hi, I will continue to blog but HERE! after 28 of June!
/Maria Berg
- " Allt kan grönska"