söndag 28 februari 2010

293. Tak

Tänk att dessa små stakare kan få tak över huvudet om än bara för en stund.
Läste en insändare i Göteborgsposten att fågelsällskapet verkligen rattat alla tallbolletillverkkare i år - dom har gjort de för hårda så att småfåglaran inte kan äta!.Stenknäck Coccothraustes coccothrauste) är en stor fink med mycket kraftig näbb.

Honan lägger 3 till 6 ljusblå ägg. Äggen ruvas i 13 till 14 dagar, huvudsakligen av honan.
På hösten äter den mycket gärna kärnor av körsbär. Dessutom förtär den kärnor av rönnbär, oxelbär och dylikt samt olika sorters frön.

______________________________________________________________

The Hawfinch, Coccothraustes coccothraustes , is a passerine bird in the finch family Fringillidae. As its closest living relatives are the Evening Grosbeak

The white wing bars and tail tip are striking in flight. The sexes are similar. The call is a hard chick. The song of this unobtrusive bird is quiet and mumbled.

This bird breeds across Europe and temperate Asia. It is mainly resident in Europe, but many Asian birds migrate further south in the winter. It is a rare vagrant to the western islands of Alaska.


Bird freak

http://scenicsunday.blogspot.com/

61 av 365