tisdag 16 februari 2010

247. Röd

You will find it in English down below.

Den röda färgen dominerar inte bilden men jag vill ha med den i allafall eftersom det är en RÖDhake.
Vad säger ni, funker det till temat eller skall man ha en röd intensiv bild?Rödhake - Erithacus rubecula
Förekomst i Sverige.
Man uppskattar att det finns 3 000 000 – 6 000 000 par rödhakar i Sverige vilket gör den till en av Sveriges vanligaste fåglar. I Sverige häckar den i större delen av landet utom i fjälltrakterna.[20] Som flyttfågel anländer rödhaken i slutet av mars eller början av april till Sverige, och flyttar iväg i september till november söderut till trakterna runt Medelhavet. Enstaka individer övervintrar i södra Sverige

Beteenden och häckning
Under flyttningen ses fågeln ofta i rörelse mellan buskarnas grenar eller på marken. Under häckningstid är den mer tillbakadragen, och märks då när den framför sin sång, ofta i gryningen och skymningen, från en trädtopp.
Rödhaken är dagaktiv, men har rapporterats vara aktiv med att jaga insekter även under nätter med starkt månljus eller nära artificiella ljuskällor.

Den är relativt orädd för människor och tycker om att komma nära när någon gräver i marken, för att leta efter daggmaskar och annan föda som kommer upp. På samma sätt närmar den sig också vilda djur, såsom vildsvin och andra som gräver i marken, för att leta efter föda som kan komma upp till ytan. De har också en vana att ligga en liten bit framför en person eller djur som vandrar i skogen då det större djuret skrämmer upp insekter som den fångar. Rödhakar i Kontinentaleuropa är dock skyggare.
På hösten och vintern utökar rödhakarna sin vanliga kost, som består av ryggradslösa djur som spindlar, maskar och insekter, med bär och frukt. De äter även fröblandningar från fågelbord.
Rödhakehanar är kända för sitt högeligen aggressiva revirbeteende. De attackerar skoningslöst andra hanar som befinner sig i reviret, och har även observerats attackera andra små fåglar utan synbar provokation. Sådana attacker leder ibland till dödsfall, vilket kan ge upp till 10% av dödsfallen bland adulta rödhakar i vissa områden.

På grund av hög dödlighet under första levnadsåret är rödhakens medellivslängd 1,1 år. När fågeln väl har genomlevt sitt första år kan den dock förvänta sig att leva längre och det har registrerats att en rödhake uppnådde åldern 12 år.[22] Bland predatorerna finns huskatt, som dödar 15 gånger så många rödhakar som rovfåglar som ugglor eller sparvhökar gör. En period av mycket låg temperatur på vintern kan också orsaka betydande dödlighet.


Folktro och legender
På grund av rödhakens orädda närhet till människan och sitt väna utseende har den fått många positiva omskrivningar i folktro, sagor och legender. Ofta beskrivs den som lyckobringande, beskyddande och omhändertagande.[24]
I Wales berättades det att det var rödhaken som förde elden till människan. Liknande historier har funnits på många platser i rödhakens utbredningsområde.
Det berättades att rödhaken närmade sig Jesus på korset, sorgset kvittrande. Med vingen torkade den bort tårarna från hans kinder och med näbben försökte den dra ut törnena ur hans panna. Då föll en bloddroppe ned på rödhakens bröst och färgade dessa fjädrar för alltid röda.

I Storbritannien har rödhaken blivit starkt förknippad med julen, och haft en huvudroll på många julkort sedan mitten av 1800-talet.Anknytningen till julen härrör troligen från det faktum att brevbärare i Storbritannien under viktoriansk tid var klädda i röda uniformer och hade smeknamnet "Robin". Rödhaken på julkortet är ett emblem för brevbäraren som delar ut kortet.

_____________________________________________________


European Robin (Erithacus rubecula)
The Robin is diurnal, although has been reported to be active hunting insects on moonlit nights or near artificial light at night.[ Well known to British and Irish gardeners, it is relatively unafraid of people and likes to come close when anyone is digging the soil, in order to look out for earthworms and other food freshly turned up; when the gardener stops for a break the robin might use the handle of the spade as a lookout point. Indeed, the robin is considered by many to be a gardener's friend and for various folklore reasons the robin would never be harmed.

In continental Europe on the other hand, robins were hunted and killed as most other small birds and are more wary. Robins also approach large wild animals, such as wild boar and other animals which disturb the ground, to look for any food that might be brought to the surface. In autumn and winter, robins will supplement their usual diet of terrestrial invertebrates, such as spiders, worms and insects, with berries and fruit.They will also eat seed mixtures placed on bird-tables.


A robin's egg
Male Robins are noted for their highly aggressive territorial behaviour. They will ruthlessly attack other males that stray into their territories, and have been observed attacking other small birds without apparent provocation. Such attacks sometimes lead to fatalities, accounting for up to 10% of adult Robin deaths in some areas.

Because of high mortality in the first year of life, a Robin has an average life expectancy of 1.1 years; however, once past its first year it can expect to live longer and one Robin has been recorded as reaching the age of 12 years.[25] Predators include the domestic cat, which kills 15 times as many birds as do birds of prey such as the owl or sparrowhawk. A spell of very low temperature in winter may also result in significant mortality.


Cultural depictions
The robin features prominently in British folklore, and that of northwestern France, but much less so in other parts of Europe. It was held to be a storm-cloud bird and sacred to Thor, the god of thunder, in Norse mythology.

More recently, it has become strongly associated with Christmas, taking a starring role on many a Christmas card since the mid 19th century.[29] The Robin has also appeared on many Christmas postage stamps. An old British folk tale seeks to explain the Robin's distinctive breast. Legend has it that when Jesus was dying on the cross, the Robin, then simply brown in colour, flew to his side and sang into his ear in order to comfort him in his pain. The blood from his wounds stained the Robin's breast, and thereafter all Robins got the mark of Christ's blood upon them.

An alternative legend has it that its breast was scorched fetching water for souls in Purgatory. The association with Christmas, however, more probably arises from the fact that postmen in Victorian Britain wore red uniforms and were nicknamed "Robin"; the Robin featured on the Christmas card is an emblem of the postman delivering the card.

Robins also feature in the traditional children's tale, Babes in the Wood; the birds cover the dead bodies of the children.
In the 1960s in a highly publicised vote, the Robin was adopted as the national bird of the UK. Unlike other countries, official emblems such as flags and anthems become national by convention and usage (see Union Jack and God Save The Queen) rather than by vote in Parliament. The Robin was used as a symbol of a Bird Protection Society.


Thank you to Wikipidia!

Ruby Tuesdayred always red.

Press the badge and you will come to more birds!


47 av 365