söndag 14 februari 2010

290. Svart-vit

Piano, björkar, schack, fanns i mina tankar men så dök denna upp och blev en given bild på detta tema.
Skata Pica pica
I Europa är skatan vanlig, särskilt i bebodda områden, och med sin karaktäristiska svartvita fjäderdräkt och påfallande långa stjärt är den svår att ta miste på.

Jakt på skator som skadedjur
Traditionellt jagas skatan i Europa, då den sägs förorsaka skador på nyttodjur eller populationer av småfåglar och småvilt. En sådan påverkan har dock hittills inte kunnat fastställas i vetenskapliga studier.
I Europa dödas årligen cirka 1 til 1½ miljon skator


I den nordisk-germanska mytologin var skatan såväl gudabudbärare som dödsgudinnan Hels fågel. Man associerade den med olycka, sorg, nöd och sjukdom. I europeisk medeltid och vid tiden för häxförföljelserna räknades den – liksom kråkor, korpar och svarta katter – som häxdjur eller till och med som en häxa själv. Den ansågs tidvis också vara en själsrövare i förbindelse med Satan. Dessutom blev den associerad med döden och kallades "galgfågel" eftersom den ofta besökte avrättningsplatser.

Sedan denna tid har den i Europa rykte om sig att vara "tjuvaktig" och anses bortföra och gömma glänsande föremål, vilket dock inte är sant utan en faktoid. Den felaktiga föreställningen att skator gärna bär in glänsande föremål i sina bon har bland annat resulterat i att Rossini 1817 lät uppföra en opera "La gazza ladra" ("den tjuvaktiga skatan"). Faktum är att skatan plockar saker, för att undersöka dem, och – om så är möjligt – bära iväg dem.
Särskilt intressanta objekt gömmer den under lite löv eller gräs. Man antar att handlingssättet att samla och hamstra föda erhålls eller tränas genom detta beteende. Ett visst intresse för blänkande föremål delar skatan med många fågelarter men ryktet om att den stjäl allt blänkande som den kan komma åt är osant. Ryktet härstammar förmodligen från att man ibland kan iaktta den när den gömmer matförråd eller det faktum att skator är boplundrare


________________________________________________
From Wikipedia, the free encyclopedia


The European Magpie or Common Magpie (Pica pica) is a resident breeding bird throughout Europe, much of Asia, and northwest Africagpie or Common Magpie (Pica pica) is a resident breeding bird throughout Europe, much of Asia, and northwest Africa.

Popular culture
Film and television
A British children's TV show called Magpie featured a theme song based on the "one for sorrow" rhyme, and featured a large cartoon Magpie as its mascot or logo. A magpie named Snipes with a snobbish disposition is a main character in the film Rock-A-Doodle. Heckle and Jeckle, two magpies created by the Terrytoons cartoon studio, were popular on screen and in comic books. One had an English accent, the other a Brooklyn accent. Two magpies resembling the cartoon birds are featured in Windex commercials on TV.

Vocal music
La gazza ladra (The Thieving Magpie) is an opera in two acts by Gioachino Rossini. The very distinct overture is well known, and has been used by the band Marillion. A magpie with a ring in its beak is depicted on several of the band's early albums. Musician Patrick Wolf's song "Magpie", found on The Magic Position, utilizes a version of the magpie rhyme and also references its thieving ways. Magpie is a song by The Mountain Goats, from the album The Sunset Tree. Magpie is also a song by British singer Abraham, from the album Blue For The Most.

Recreation
Two English football clubs, Notts County and Newcastle United are nicknamed "The Magpies" due to their black and white striped playing kits. Notts County's club crest depicts a football on which perch two magpies. Thieving Magpie, named for the Thieving Magpie Overture is a popular card in the trading card game Magic: the Gathering. In target shooting the score for a shot striking the outermost division but one is called a "magpie" because it was signalled by a black and white flag.
Colloquial language
Bishops were formerly called "magpies" in humour or derision because of their black and white vestments.


The Magpie is common in European folklore, with multiple superstitions surrounding it.[4] Generally speaking, the bird is associated with unhappiness and trouble. This may be because of its well known tendency to "steal" shiny objects, as well as its harsh, chittering call.

THEY DO NOT STEAL, shinny objects they only look at them as so do many other birds!


Birdfreak

I will have one more bird here on Monday and then another one on Tuesday welcome back!
45 av 365