lördag 9 januari 2010

129. Jul

Frågan är vilken passar bäst? eller är det så att jul inte funkar till någon av dem?
Barnen saknar "julkläder" men granen är där, räcker det?

The question is what works best to illustrate Christmas B&W or sepia? or is it that Christmas does not work for either of them?
The children have no "julkläder"- Christmas cloths but the tree is there, it is ok?


Monchrom weekly


Sepia scene

11 av 365