måndag 18 januari 2010

72. Fågel

Shadow shot nr 87
The nature did look so nice with the snow and the sun shine, makeing those fine shadows looking like branches on the stone.
But hey, look what is it in the middel, that brown littel thing, dust shadow or...?

Now I see it is a bird! The Winter Wren (Troglodytes troglodytes)Denna lilla söta fågel heter Gärdsmyg och den bara hoppade omring där som en lite bummulstuss, eller en dammråtta och så fick jag den på kort! Bliden som verkligen visar den karakteristiska för den att stjärten vippar rakt upp blev jätte suddig men här är den lilla dammtussen.

Förekomst i Sverige
Gärdsmygen häckar tämligen allmänt i södra halvan av Sverige och kan påträffas upp till Jämtland. Näst kungsfågeln är gärdsmygen den minsta av fåglarna i Sverige.

Gärdsmygen vistas på sådana ställen där den har lätt att gömma sig, till exempel i häckar, rishögar, busksnår, hål och liknande.

Den bygger sitt bo mycket noggrant. Det är stort, till formen klotrunt, utvändigt tillverkat av grön mossa, invändigt klätt med fjäder, ull och hår och på sidan försett med en rund öppning, lagom stor för fågeln att komma in och ut.
Föda och beteende [redigera]

Gärdsmygen lever av insekter, bär (på hösten) och kött (vintertid). Trots att gärdsmygen har krökta och hoptryckta klor, kan den inte klättra. Den är tämligen orädd.

Hämtat lite fakta från Wikipedia.


In the European folklore the Wren is the King of the Birds. According a fable of Aesop, long ago the birds held a contest to see who could fly the highest; this one should become the King of the Birds. At first it looked as though the Eagle would win easily. But just as the Eagle began to tire, the Wren, which had hidden under the Eagle's tail feathers, crept out, soared far above and shouted: "I'm the King!" Thus the Wren proved that cleverness is better than strength. The Wren's majesty is recognized in such stories as the Grimm Brothers' The Willow-Wren and the Bear.

Aristotle and Plutarch called the Wren basileus (king) and basiliskos (little king). In Japan the Wren is also called King of the Winds.
It was a sacred bird to the Druids, who considered it "supreme among all the birds", and used its musical notes for divination. The shape-shifting Fairy Queen took the form of a Wren, known as "Jenny Wren" in nursery rhymes. A Wren's feather was thought to be a charm against disaster or drowning.


Mandagtema Fugler

Mer fågelinlägg hos mig,
Blåmes - The Blue Tit (Cyanistes caeruleus)
Talgoxe - The Great Tit (Parus major)
Fler fågelbilder se hos Lotta23 av 365 Givitvis den undre bilden.