onsdag 13 januari 2010

18. Bibliotek


Min man tycket bilden var mörk och lite deprimerande. Själv är jag mycket nöjd på fokus, i alla fall det mina ögon dras till är flickan med nedböjt huvud och det symbolisera bibliotek för mig, givitvis i kombination med massa bokrader.
Men det finns även denna bild.


Vilken tycker DU? Och varför?Can you see what building it is? What photo do you like and why?
Two 4 Tuesday Outside- Inside

18 av 365
Ser att det är nr 18 av mina bidrag och det är tema 18. Undra om man nästa år kan ta dem i ordning...?