fredag 8 januari 2010

25. Budskap

Ruby Red"book"


Thinking about what message we can learn through books.
Of course, we have all the technical tools that exist in our time but it is back to pen and paper all learning begins.

Bible, which was one of the first books that came in the press developed world and in all developing countries, it is just letters that drives them forward. This particular book is one of my favorites. Anna until a few days ago, I had it in my bookcase, but then turned it up in a package from the United States, Eve and Mike.

It really is a little help on the life väg.Handlar a proffesor that have become old and sick, one of his students komemr visit and this ends with them every Tuesday meet and talk about life.
Tema Fredag - Hjälpmedel.
Det första jag tänkte på när jag läste ordet hjälpmedel var faktiskt böcker, tänk vilket budskap vi kan lära genom desssa.
Självklart har vi alla det tekniska hjälpmedlen som finns i vår tid men det är ändå tillbaka till papper och penna allt lärande börjar.

Biblen som var en av det första böcker som kom i tryck utvecklade världen och i alla u-lander är det just bokstäver som driver dem framåt. Just denna boken är en av mina favoriter. Änna tills för några dagar sedan hade jag den inte i min bokhylla, men så dök den upp i ett packet från USA, Eve and Mike.

Det är verkligen en liten hjälp på livets väg.Handlar om en proffesor som blivit gammal och sjuk, en av hans studenter komemr på besök och detta slutar med att dom varje Tisdag träffas och pratar om livet.


8 av 365